SCHRIJFTRAININGEN NEDERLAND biedt u binnenkort 
                                      
Praktische literatuur voor een beter begrip van het schrijfproces bij zakelijke teksten,
alsmede voor het oefenen met professionele praktijkcases, samengesteld door een
ervaren freelance journalist. 

Op dit moment is het boek in ontwikkeling, uitgave wordt rond eind 2009 verwacht.

De oprichter en trainer van Schrijftrainingen Nederland, Tom Overdijk, was gedurende
12 jaar werkzaam als financieel, sociaal-economisch en management journalist bij het ANP,
Het Parool en Samsom Uitgeverij. Sinds hij zich in 1979 zelfstandig vestigde, schreef hij
artikelen voor economische vakbladen en bouwde hij als houder van het bureau Tom Overdijk
Strategische Bedrijfsjournalistiek een uitgebreide en unieke expertise op in het oplossen van
schrijfproblemen. Daarbij was hij actief  op vier terreinen: personeelsvoorlichting, marketing-
communicatie & externe pr, troubleshooting, en redactionele beleidsontwikkeling. Op deze
schrijfterreinen lag het accent op: financiŽle en sociale economie, beleggingsbeleid, fiscale
en sociale wetgeving, accountancy, arbeidsvoorwaarden, management, reorganisatie, en
sociaal-wetenschappelijk onderzoek. 

Hierna wordt per schrijfterrein een indruk gegeven van de opgebouwde expertise. 

Personeelsvoorlichting 
- artikelen over de euro-introductie en organisatieveranderingen (ABN AMRO),     
- brochures over de pensioenvoorziening en de sociale verzekeringswetten (PTT),
- gepopulariseerde financiŽle en sociale jaarverslaggeving (KBB, Postbank).
  
Marketingcommunicatie & Externe PR
* Sales promotion:
   - eindredactie van artikelen over beleggen en economie
     (Staalbankiers, Schretlen), 
   - persberichten over financiŽle producten en economie
     (Van Lanschot).  
* Beeldvorming:  
   - economische artikelen over bedrijven en overheidsinstellingen
     (ABP),     
   - corporate identity brochures
     (SRA Accountants, Shell Chemie). 

Troubleshooting  
* Artikelen - bestemd voor directies, medewerkers, (coŲperatieve) leden,
   aandeelhouders, commissarissen of vakorganisaties - over:
   - verliezen en resultatendalingen (ABN AMRO, CoŲperatie VAOP),
   - wijziging van de arbeidsvoorwaarden door privatisering (Postbank, PTT).

Beleidsontwikkeling
* Schrijven        : - sociale jaarverslagen voor beleidsdoeleinden (Ahold),
                            - handboek over marketingbeleid (Delta Lloyd).
* Structureren   : - tekstopzet-ontwikkeling (McKinsey, Rijkswaterstaat),
   van rapporten  - tekstopzet-beoordeling (Ernst & Young).


Voor meer informatie over het boek, de praktijkcases, maar ook de bovenstaande dienstverlening
bij het ontwikkelen van zakelijke teksten, kunt u contact opnemen met T. Overdijk op 023 - 5631623.
     

Schrijftrainingen Nederland,
Graan voor Visch 18518,
2132 GW Hoofddorp,
Tel. 023 - 5631623
Fax. 023 - 5635575


info@schrijftrainingen.nl